Regioner

Alle medlemmer tilhører en geografisk region. Tilhørigheten avgjøres av arbeidsplassens plassering. Her finner du aktuell informasjon fra foreningens fem regioner.