Farmaceutene og Virke startet forhandlingene om Apotekoverenskomsten mandag 6. mai kl 9. Farmaceutenes forhandlingsdelegasjon består av de tre hovedtillitsvalgte i hhv Apotek 1 og Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS (Boots), foreningsleder Birgitte Lloyd og assisterende forhandlingssjef, advokat Mathias Calmeyer Østvold. Forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist leder forhandlingene for Farmaceutene.

Forberedelser

Farmaceutenes HTV-grupper og jurister har forberedt forhandlingene gjennom hele overenskomstperioden. Ulike problemstillinger som har oppstått i perioden er vurdert opp mot overenskomstens bestemmelser, og det har vært grundige diskusjoner om hvilke krav som skal fremmes, og prioriteringen på disse.

Farmaceutene går inn i årets forhandlinger med et systemkrav som knytter seg til hvordan lønnsforhandlinger i overenskomsten skal forberedes og gjennomføres. Videre er det satt fokus på hvilke utfordringer HTV-gruppene, har, og hvordan rammevilkårene kan justeres.

For Farmaceutene er også rammevilkårene rund driftskonsesjonærenes arbeidstid et viktig punkt å adressere.

Ut over dette er det også fremmet en rekke krav til justeringer av elementer i overenskomsten, herunder ulempesatsene som i Apotekoverenskomsten avviker fra de satsene som nå gjelder for Vitusapotek.

Fremdrift og forventninger

Farmaceutenes delegasjon ser fremt til to intense dager med mulighet til å adressere de problemstillingene som er spilt inn, og har tro på at dialog med arbeidsgiversiden vil gjøre det mulig å finne løsninger for en ny overenskomstperiode.