Målgruppe
Alle medlemmer, og andre interessenter

Fagområde
Farmasifag, politikk, økonomi

Læringsmål
Gjennom et spekter av innledere skal deltakerne få grunnlag for refleksjon om farmasiens fremtid i Norge.

Kursbeskrivelse
Tariffkonferansen 2024 er en mulighet for å få inspirasjon og kunnskap om økonomi og aktuelle forhold i arbeidslivet.

Tariffkonferansen er offentlig og blir streamet.

Målgruppen for tariffkonferansen er alle medlemmer i alle tariffområder.

Dersom deltakelse på tariffkonferansen medfører trekk i lønn blir dette ikke dekket av Farmaceutene, unntatt for deltakere som også er deltakere på Topptillitsvalgtsamlingen V-24.

Påmeldingsfrist 12. mars 2024