Program:

12:00 Mat og Mingling

12:30 Velkommen v/sekretariatet Farmaceutene

12:45 Inviterte talere

13:30 Pause

13:40 Utdeling av prisen Årets Farmasøyt v/ Leder Birgitte Lloyd 

14:00 Inviterte foredragsholdere

 

Med forbehold om endring.