Foredragsholder Marthe Lund vil holde et foredrag rundt temaet og det vil bli rom for å diskutere oss deltakere imellom.

Det vil bli servering og gode muligheter for mingling. 

Vel møtt!