Presentasjoner fra Fagmøtet:

Antibiotika spesialist Mangelsenteret, Kirkevold (PDF, 628KB)

Europeiske tiltak antibiotika, Årdal (PDF, 922KB)

Antibiotika primærhelsetjenesten, Sortvik Nilssen (PDF, 1MB)

Bilde (JPEG, 9KB)

Vi begynner med lett bespisning mellom 18.00 - 18.30

Digitalt møte begynner 18.30

Møtet strømmes til medlemmer av Farmaceutene i hele Norge. Digitale deltakere kan sende inn spørsmål som vi leser opp.

Foredragsholdere:

For primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten:
Laila Sortvik Nilssen, Helsedirektoratet og 
Håvard Kirkevold, Mangelsenteret  

Europeiske tiltak for å sikre tilgang til antibiotika, nye og gamle. 
Christine Årdal, Folkehelseinstituttet  

Påmelding innen torsdag 16. november. 

Påmelding fysisk møte er bindende på grunn av bevertningen. 

Digitale deltakere får dekket pizza, kebab eller tilvarende, samt drikke – hvis det er 3 eller flere som sitter sammen og følger møtet. Alle må være registrert som deltakere.