Produksjonsdagen er en møteplass for alle aktører som jobber med legemiddelproduksjon, både regulatorisk og i produksjon. Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen!

Biologiske legemidler og avanserte terapier

Legemiddelbehandlingen er i endring. Biologiske legemidler og avanserte terapier som celle- og genterapier er på frammarsj. Vi inviterer til et møte der vi setter søkelys på nettopp dette, og ser på disse trendene i forhold til produksjonsprosesser og kvalitetskrav til denne type produkter.

Program

Møteleder Ørjan Apeland 

14.00 – 14.05 Velkommen v/ Ørjan Apeland 

14.05 -14.15 Morgensdagen medisin krever avansert produksjon v/Leif Rune Skymoen 

14.15 – 14.35 Muligheter og utfordringene i myndighetsreguleringen av biologiske legemidler og avanserte terapier v/SLV  

14.35 -14.55 Nykode –  (Mette Husbyn)  

14.55 -15.15 Pause 

15.15 – 15.35 Presentasjon av Senter for avansert celleterapi (ACT) v/Seksjonsleder Dag Josefsen/forskningsleder Karl Johan Malmberg  

15.35 – 15.55 ThermoFisher –  (Malin Karlsson) 

15.55 – 16.00 Oppsummering og avslutning v/Ørjan Apeland 

Mingling i LMIs lokaler med pizza og drikke        

Fra kl 16:00-18:00 vil det være mingling og sosialt samvær.