I tråd med dette inviterer vi herved til det aller første felles møte i  

LABORATORIETs lokaler, Harbitzalleen 3 på Skøyen 

Onsdag den 19. april kl. 13.00 

Dagens tema er  NOU 2023: 2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig  

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 2021. Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 31. januar 2023.  

Synspunkter på denne utredningen blir gitt av: 
- Per T. Lund, adm dir Apotekforeningen 
- Urd Andestad, leder NFF 

Det blir anledning til spørsmål fra medlemmene og diskusjon. Programmet varer frem til kl. 1430.  

Det blir enkel bespisning etterpå (kr. 200) for de som ønsker. Drikke kjøpes i tillegg etter eget ønske. 

Bindende påmelding med innbetaling av kr 200,- per person (ekskl drikke) via VIPPS til Inger 48250195. Vi oppfordrer PAF medlemmer til å melde seg på direkte til PAF.  

De som ønsker å delta i møtet, men ikke spise, melder seg på til Inger på ingerwa@gmail.com. 

Påmeldingsfrist 29.mars 2023. 

Velkommen! 

Hilsen Styret