I samarbeid med Pensjonerte Apotekeres Forening inviterer vi til høstmøte i

LABORATORIET, Harbitzalleen 3, Skøyen, torsdag 26. oktober kl. 13.00

Mangelsituasjoner og beredskap av legemidler i Norge

Tidligere Fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg, innleder med å gi en oversikt over utviklingen av og mulige årsaker til legemiddelmangel i Norge.

Foredragsholdere:

  • Leder av Nasjonalt legemiddelberedskapslager, Quynh Le:

Nasjonalt legemiddelberedskapslager – sikrer kritiske legemidler til pasientene.

  • Leder av Ås produksjonslab AS, Ørjan Leiknes Apeland:                                                

Oversikt over og muligheter for økt produksjon av legemidler i Norge.

  • Seniorrådgiver og forsker i Apotekforeningen, Janne Smedberg:

Hvordan håndterer apotekene mangelsituasjonene?

Det blir bespisning etter innleggene, ca kl 1430. Drikke betales av den enkelte.

Bindende påmelding ved innbetaling av kr 250,- pr person til bankkonto nr. 6003.05.05053 eller via VIPPS nr. 55 88 20.

Påmeldingsfrist 12. oktober 2023.

Hilsen Styret