SOMMERHILSEN TIL MEDLEMMER AV PENSJONISTFORUM
Forumets årsmøte 2024 arrangeres digitalt. Sakspapirene er sendt ut, og du kan stemme via Questback i midten av juni. Vi håper mange av dere vil delta i avstemmingen!

Styret har hatt tre styremøter hittil i år: 1. februar, 14. mars og 15. mai (Zoom). Referatene er sendt ut via NFF sentralt.
Styret har fulgt opp de forestående endringene i POA. Det er jo bra at alle arbeidstakere får opptjene pensjonspoeng fra første krone, men dette går ut over pensjonistene, som får avkortning i sin pensjon med en gang de arbeider i apotek. Vi skrev et leserinnlegg om dette som stod i NFT nr. 3/24, og en forkortet versjon stod i Aftenposten 13. februar. Nå er vi informert om at endringen er utsatt fra 1. juli 2024 til 1. januar neste år, og det er spennende om det da blir noen endringer. Kanskje aldersgrensen på 70 år for å arbeide i apotek kan endres? Eller kanskje farmasøytene kan få pensjonistlønn? Vi vil følge dette opp.
Vårens felles møte med PAF var en ekskursjon til Farmasiet i Vestby 16. april. Det var morsomt å se hvordan resepter og andre bestillinger gjøres i stand maskinelt, mens farmasøytene satt et annet sted og kontrollerte reseptene. Vi har sendt ut eget referat.

Høstens felles møte med PAF blir torsdag 17. oktober. Tema er Apokus. Hold av dagen!
 
Vi ønsker dere alle sammen en deilig sommer og vel møtt til høsten!
Hilsen
Styret for Pensjonistforum
v/Nina