Representantskapsmøtet i NFF 2023 ble avholdt 8. juni på Sentralen i Oslo. Britt Wolden og Nina Refsum deltok. Møtet behandlet vanlige RS-saker, årsmelding, regnskap, budsjett og valg.  Det var bare 19 delegater med stemmerett til stede. Det har vært vanskelig å mobilisere delegater fra regionene. Man håper på bredere deltakelse i 2025.

Pensjonistforum har nå et medlem, Svein Haavik, og et varamedlem, Stein Lyftingsmo, i det nye Sentralstyret. Birgitte Lloyd overtar etter Urd Andestad som ny leder av foreningen fra 1. september.

Styret har hatt fire styremøter i år: 26. januar, 16. mars (Zoom), 19. april og 22. mai (Zoom). Referatene er sendt ut via NFF sentralt.

Styret har jobbet med strategi for å beholde medlemmer. Utmeldingsskjema er vurdert, og det synes vi fungerer bra. Det er skreddersydd til studenter, medlemmer og pensjonister. Vi gjennomfører i disse dager en Questback-undersøkelse for å finne ut hvorfor folk melder seg ut av NFF når de nærmer seg pensjonsalderen. Resultatene og eventuelle tiltak presenteres på julemøtet. Annonsen i NFT vår og høst har fått bilde av styret.

Vi har inngått en samarbeidsavtale med PAF (Pensjonerte Apotekeres Forening) om å arrangere felles faglige møter to ganger i året. Første felles møte 19. april samlet 40 deltakere, noe vi er veldig fornøyde med. Eget referat er sendt ut.

Styret har avgitt høringsuttalelser til NOU om ny apoteklov og om Helsepersonellkommisjonen.

Kort om høstens møter, separate invitasjoner kommer i god tid :

Høstmøte felles med PAF: 12 oktober. Tema : Legemiddelberedskap.

Julemøtet vårt: Dagen før Farmasidagene, 8. november kl. 14-16. Vi inviterer ny leder og generalsekretær til å informere oss, bl.a. om betydningen av at SPK nå innfører pensjon fra første krone uavhengig av stillingsstørrelse – hva gjør POA? Etterpå går vi ut og spiser middag, de som har lyst til det.

Vi ønsker alle sammen en deilig sommer og vel møtt til høsten!

Hilsen

Styret for Pensjonistforum v/Nina