Dette året har vi hatt gleden av å samarbeide med Pensjonerte Apotekeres Forening (PAF) om å arrangere felles medlemsmøter. Vårmøtet handlet om NOU 2023: 2 Fremtidens apotek, og høstmøtet handlet om legemiddelmangel. På begge møtene var det omtrent 40 deltakere, og det synes vi er både bra og hyggelig. Referat fra møtene er sendt medlemmene og lagt ut på «Min side». Samarbeidet med PAF vil fortsette i 2024. Det var svært få påmeldte til vårt eget julemøte, så det ble avlyst. Vi tror at det er nok med to medlemsmøter i året.

Vi har hatt seks styremøter i år: 26. januar, 16. mars (Zoom), 19. april, 22. mai (Zoom), 28. august (Zoom) og 8. november. Dere har fått referat. Vi deltok på RS, som omtalt i sommerbrevet.

Vi har laget en egen undersøkelse på Quest-back til utmeldte medlemmer som nærmer seg pensjonsalder, for å finne ut hvorfor de har meldt seg ut. Vi fikk 23 svar av 66 utsendte skjema.  De fleste svarte at NFF ikke er relevant for dem nå og at de ikke er interessert i å delta i møter. Noen synes det er for dyrt selv om de mottar NFT. Vi vil vurdere et tettere samarbeid med regionene.

Vi hadde et godt møte med vår nye leder Birgitte Lloyd og generalsekretær Greta Torbergsen selv om julemøtet vårt ble avlyst. Se referat fra styremøtet 8. november. Etter møtet er vi kjent med at det kommer endring i POA fra 1. juli 2024. Farmaceutene vil komme med informasjon.

Vårens medlemsmøte blir 16. april med tur til Farmasiet i Vestby.

Styret i Pensjonistforum ønsker alle våre medlemmer Gledelig jul og et godt og fredelig nytt år!

Hilsen Nina