Kjære alle sammen,

I løpet av 2022 har vi heldigvis kunnet invitere både til sommermøte 9. juni og julemøte 9. november. Etter ønske fra flertallet av dere ble møtene holdt i Farmaceutenes møterom i Tollbugata 35. Referat fra møtene er sendt medlemmene og lagt ut på «Min side».

Pensjonistforum gjennomførte digitalt årsmøte med 44 deltakere i juni, og nytt styre ble valgt. Styret tiltrådte 1. september og ble presentert i NFT nr. 7. Nina Refsum er ny leder. Vi er glad for at Inger Wabø fortsetter som styremedlem, hun har lang erfaring og kjenner vår historikk. Hans Magne Solberg fortsetter også heldigvis. Nytt styremedlem er Åste Flatmark, og Britt Wolden er nytt varamedlem.

Den viktigste saken vi har arbeidet med i år, er revisjon av foreningens seniorpolitikk.  Vi syntes at politikken også skulle handle om de som av ulike grunner ikke kan stå så lenge i arbeid, og vi ville ha med at arbeidet skal tilrettelegges for eldre arbeidstakere. Vi mener også at personalpolitikken skal motvirke aldersdiskriminering. Alle våre innspill ble tatt til følge. Revidert politikk ble vedtatt av Sentralstyret  9. november og presenteres i NFT nr. 9. Det er viktig at alle foreningens medlemmer kjenner til dette.

Vi hadde gleden av å ha møte med Urd Andestad og fikk gi innspill til hennes arbeid i Apotekutvalget. Dere har fått referat. Nå venter vi i spenning på hva utvalget anbefaler for apotekene i fremtiden.

Styret i Pensjonistforum ønsker alle våre medlemmer Gledelig jul og et godt og fredelig 2023!

Hilsen Nina