Foredragsholder: Kirsty Reid er direktør for vitenskapspolitikk ved EFPIA, Den europeiske føderasjonen for legemiddelindustrien og -foreningene. Hun har en doktorgrad i biologi. De siste 18 årene har hun arbeidet tett med forskning, EU-offentlige og regulatoriske spørsmål knyttet til alternativer til dyreforsøk, miljø, helse, sikkerhet og bærekraftsproblemer.

Den europeiske grønne avtalen ble lansert av Europakommisjonen i desember 2019. Den europeiske grønne avtalen er en pakke med politiske initiativer som har som mål å sette EU på vei mot en grønn overgang, med det endelige målet om å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Driften i legemiddelsektoren vil bli påvirket av mange nye lovforslag som følge av Europakommisjonens grønne avtaleinitiativ, som fokuserer på klima, null forurensning, kjemikalier og sirkulær økonomi.

Noen lovforslag vil integrere legemidler i sitt virkeområde for første gang og vil påvirke legemiddelindustrien, leveringskjeden, apotek og pasienter. Videre foregår det beslutninger for å begrense visse stoffer eller teknologier som potensielt kan forstyrre kontinuiteten i forsyningen av spesifikke produkter eller plattformer. Legemiddelpakken publisert 26. april nevner spesifikt disse lovforslagene og knytter dem til miljørisikovurderingen av legemidler.

Legemiddelindustrien forplikter seg til å ha en positiv innvirkning på pasientenes liv samtidig som den opererer bærekraftig.

  • Bekjempe klimaendringer
  • Gjennomføring av en sirkulær økonomi
  • Eco-Pharmaco-Stewardship-program

Læringsmål Ved slutten av dette webinaret vil deltakerne kunne:

  1. Forstå Legemiddelpakken fra april 2023 i forhold til Europakommisjonens grønne avtale.
  2. Diskutere flere pågående tiltak for å redusere utslipp.
  3. Bidra til utviklingen av initiativer for miljørisikovurdering av legemidler i din bedrift.

For å delta på webinaret, vennligst registrer deg ved å fylle ut registreringsskjemaet. Ta vare på strømmedetaljene for arrangementet, som vil bli vist på skjermen ved tidspunktet for registreringen.