28.august inviterer Farmaceutene til faglig påfyll og møteplass for landets apotekere ved Grand Hotel i Oslo. Det vil bli spennende talere og foredrag, samt interaktive workshops.

Det er begrenset antall plasser, så her er det første man til mølla. 

Apotekerforum utarbeider programmet, og temaene for årets apotekerdag er styrking av apoteker, kommunikasjon, konflikthåndtering/forebygging, rolleforståelse, varsling mm. 

Program (PDF, 174KB)

09:30 Registrering (servering)

10:00 Velkommen. Praktisk Sekretariatet

10:10 Introduksjon til «Mer er ikke alltid bedre» Gjør kloke valg v/ Ketil Størdal talsperson Gjør kloke valg

10:30 Varsling – Faglig forsvarlighet og integritet – Bruk av statlige tilsynsmyndigheter Forhandlingssjef/Jurist Farmaceutene Jon Ole Bjørklund Whist

11:00 Pause

11:15 Tilsyn med Apotek fra Legemiddelverket – Hva skiller internt og eksternt tilsyn i praksis? Statens legemiddelverk v/Siv Elisabeth Haugen Legemiddelinspektør

12:00 Pause (Roof top bar)

12:45 Tidligere apotekers betraktninger om utviklingen av apotek og kjededrift – Et historisk perspektiv FTV Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Hans Kristian Herskedal

13:30 Pause

13:45 Hva fremmer et godt arbeidsmiljø? Arbeidslivtilsynet v/ seniorrådgiver Karin Scheel

14:30 Pause med servering

15:00 Stressmestring i en krevende hverdag Klinisk farmasøyt Hans Kristian Herskedal og Rådgiver for Farmaceutene Hanne Sandberg

16:00 SLUTT

Med forbehold om endringer i programmet.