Oversikt over webinaret

EIPG-rapporten Advisory Group on Competencies for Industrial Pharmacists har som mål å øke bevisstheten om de spennende endringene i kravene til profilene til industrielle farmasøyter på alle stadier i deres karriere. Vi ønsker også å samarbeide med akademikere som jobber ved ulike farmasifakulteter over hele Europa.

Nye observasjoner av trender innen legemiddelvitenskap og teknologi, samt mulighetene og utfordringene som sannsynligvis vil oppstå, vil bli vurdert. Prosjektets mål er å fastslå hvilke roller industrielle farmasøyter vil ha i fremtiden, og hvilken kunnskap, kompetanse og ferdigheter som kreves for disse fremtidige rollene.

Det er en felles forståelse av at det er hull i nåværende læreplaner, men akademia kan ikke dekke alle behovene til legemiddelindustrien, og Advisory Group har kommet med noen forslag for å anerkjenne og fylle disse hullene.

Legemiddelindustrien står overfor ulike utfordringer som sannsynligvis vil påvirke fremtiden for planeten vår. Uforutsigbare forhold som pandemier og geopolitisk ustabilitet, samt nyvinninger innen personlig tilpassede medisiner og avanserte produksjonsteknologier, vil fortsette å forme helsemiljøet. Farmasøyter, som helsepersonell, må kontinuerlig oppdatere sin faglige kompetanse og utvikle ny kunnskap, kompetanse og ferdigheter for å effektivt støtte pasientomsorgen. Vennligst delta på webinaret og la oss høre dine synspunkter.

For å delta på webinaret Vennligst registrer deg ved å fylle ut registreringsskjemaet. Husk å ta vare på strømningsinformasjonen som vil vises på skjermen din ved registreringstidspunktet.

Om Foredragsholderne:

Anni Svala jobber som visepresident for europeiske anliggender i EIPG. I løpet av 2023, i hennes rolle som visepresident for utdanning og karriere i EIPG, ledet og fasiliterte hun EIPG Advisory Group of competencies (kompetansegruppen).

Ciara O'Brien er en registrert farmasøyt i Storbritannia og har hatt flere roller innen legemiddelindustrien de siste 10 årene, innen farmakovigilanse, kvalitet og medisinske anliggender. Hun bidro med sin erfaring og lidenskap for å øke bevisstheten om farmasøyters roller i industrien til EIPG Advisory Group of competencies.

Electra Dafermou har begynt på sin reise mot å bli farmasøyt og helsepersonell. Hun engasjerte seg aktivt med EIPG Advisory Group of Competencies, koordinerte møter og drøftelser i gruppen, samtidig som hun bidro til skriveprosessen av konseptnotatet som ble produsert.