Studenter med lisens kan arbeide alene i apotek

Vilkårene for studentlisensen er tvetydig formulert, men Helsedirektoratet og fra Statens legemiddelverk har gitt oss en fortolkning.