Flytskjema for pause i apotek

Pauseavvikling i apotek kan være krevende. Følg skjemaet for å avklare om du skal kontakte HTV-gruppen, eller Arbeidstilsynet, eller begge.