Den 20. mars hadde styret i Apotekerforum møte. Fire ivrige apotekere tok veien for å diskutere hva Apotekerforum kan gjøre for farmasøyter som er apotekere og apotekerrollen.

Merethe Enstad, som er leder i styret for Apotekerforum, er opptatt av at det de gjør er nyttig.

— Å være apoteker er spennende, lærerikt og krevende. Vi ønsker å bidra med innsats som er nyttig og viktig for apotekerne. Et eksempel er kronikken vi skrev til Dagens Medisin om varslingssaken i Bergen. Når vi først satte i gang, krevde det ikke så mye, og Farmaceutene hjalp til der det trengtes, sier hun.

Styret i Apotekerforum er opptatt av å styrke farmasøyter som er apotekere og apotekerrollen generelt og diskuterte hvordan Farmaceutene kan hjelpe til med dette.

— Det er flere forslag på blokken, som jeg håper Sentralstyret og sekretariatet vil ta til seg. Jeg vil imidlertid nevne Apotekerdagen og kollegaveiledning. Apotekerdagen er viktig. Det er en unik mulighet til å treffe apotekerkolleger på tvers av kjedene, med faglig påfyll og spennende diskusjoner. I tillegg ønsker vi at Farmaceutene ser på muligheten for kollegaveiledning. Å ha en apotekerstilling byr på mange utfordringer og noen kan oppleve å stå litt alene med disse. Vi ønsker derfor å jobbe med en organisert ordning med taushetsplikt der apotekere kan få snakke med erfarne kolleger om det å være apoteker, opplyser Enstad.

Leder i Farmaceutene, Urd Andestad, er svært fornøyd med Apotekerforum og deres bidrag.

— Farmaceutene er en liten forening som skal dekke mange aspekter. Da er det viktig med engasjerte medlemmer som bidrar med konkrete bidrag som styrker våre medlemmer og innspill til foreningen. Til det trenger vi aktive forum og nettverksgrupper, påpeker hun.

Per i dag har foreningen grupper og forum for industrifarmasøyter, apotekere, kommunefarmasøyter, studenter og pensjonister, men Andestad understreker at det alltid er åpent for andre grupperinger også.