Alle Farmaceutenes medlemmer er fra 1. januar 2021 dekket av vår profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter.