Tidsskriftet sendes til våre medlemmer 9 ganger i året. Her får du faglig påfyll og kan holde deg orientert om hva som skjer innen feltet.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) er et vitenskapelig tidsskrift for legemiddelinteresserte, godkjent av Universitets- og høgskolerådet. Vi tar for oss nyheter, forskning og trender som omhandler legemidler og deres rolle i samfunnet. Tidsskriftet er relevant for alle som er opptatt av helse, legemidler og helsepolitikk.

Se også NFTs nettside: www.farmatid.no

Utgiver: Norges Farmaceutiske Forening
Opplag: ca. 4400 (godkjent Fagpresse-tall)
Antall utgivelser: 9 utgivelser i året
Etablert: 1893

NFT redigeres etter Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakaten.
NFT er medlem av Den Norske Fagpresses Forening (DNFF).