Innmeldingsskjema

 
Her kan du melde deg inn i Norges Farmaceutiske Forening. Om du har spørsmål om medlemskap send en epost til medlemsregister@farmaceutene.no eller kontakt oss på telefon 21 02 33 54. 
Vår personvernerklæring finner du her. 
Oversikt over våre ulike medlemskategorier og kontingentsatser.

Personalia
Trykk for å velge din fødselsdato,eventuelt tast inn på formen dd-mm-åååå
Tast inn de fem siste X-ene i ditt personnummer på formatet ddmmååXXXXX.
Med registrert fødsels- og personnummer, eventuelt D-nummeret hvis du ikke er norsk statsborger, kan vi gi beskjed til skattemyndighetene om hva du har innbetalt, slik at du automatisk får riktig skattefradrag.
Tast inn ditt HPR-nummer, 7 siffer. Nummeret finner du ved å søke på: https://register.helsedirektoratet.no/hpr.
Arbeidssted
Utdanning
Annen informasjon