Innmeldingsskjema

 
Her kan du melde deg inn i foreningen. Melder du deg inn før 31.mars 2018 får du første kvartal 2018 gratis! Om du har spørsmål om medlemskap send en epost til medlemsregister@farmaceutene.no eller kontakt oss på telefon 21 02 33 54. 
Oversikt over våre ulike medlemskategorier og kontingentsatser.

Personalia
Trykk for å velge din fødselsdato,eventuelt tast inn på formen dd-mm-åååå
Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget i skatteligningen. Dersom vi har fødsels- og personnummeret ditt vil vi automatisk gi beskjed til skattemyndighetene om hva du har innbetalt i løpet av året.
Arbeidssted
Utdanning
Annen informasjon