Målgruppe

Nye tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i apotek og helseforetak. 

Læringsmål

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i Farmaceutene, og deltakerne vil få kjennskap til Farmaceutenes organisasjon, våre overenskomster og relevante lover som regulerer arbeidslivet. 

For spørsmål om kurset: kurs@farmaceutene.no