Om Farmaceutene

Riktige legemidler. Bedre helse – god samfunnsøkonomi.

Farmaceutene (Norges Farmaceutiske Forening) er profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge.

Farmaceutene har valgt å ta en tydelig rolle som helsepolitisk aktør. Dette innebærer at vi skal være:

Pådriver     Rådgiver     Nytenker

Les mer om vår visjon