Zoom er ikke en sikkerhetsrisiko

conference-4087444_1920.jpg
Bildet er tatt av mohamed Hassan fra Pixabay.com

Zoom er ikke en sikkerhetsrisiko

Noen medlemmer melder at arbeidsgiver ikke tillater bruk av Zoom som kommunikasjonsverktøy. Dette kan bero på utdatert informasjon om oppsettet i Zoom.

Farmaceutene har valgt å legge seg på samme linje som Universitetet i Oslo. Der er Zoom i daglig bruk i et stort omfang.

Dersom du skal arrangere medlemsmøter som tillitsvalgt, eller ute i våre geografiske organisasjonsledd, kan du ta kontakt på kurs@farmaceutene.no for hjelp med å sette opp Zoom-møte.

 

Er sikkerheten i Zoom god nok?

På UiOs sider kan man lese: "Mange har spurt om sikkerheten i Zoom er god nok, og noen har vist til tidligere sikkerhetshull (CVE-2019-13450 og CVE-2019-13449). Begge disse er løst, og det skal ikke være kjente sårbarheter i Zoom. IT-sikkerhet i Uninett og på USIT følger med fortløpende."

Kan uvedkommende komme inn i møtene?

Tilgang til møter styres av ID-nummeret til møtet. ID-nummeret følger som regel med i innkallingen, og den som har ID-nummeret, har tilgang. Om du ikke deler den med andre enn de som skal på møtet, kan du være ganske sikker på at ikke andre kommer inn.

Farmaceutene bruker også passordbeskyttelse av møter. 

Møteleder (host) og assisterende møteleder (co-host) kan alltid velge å vise en liste over hvem som er med i møtet og koble fra eventuelle deltakere som ikke skal være der.

Kan det gjøres opptak der jeg er med?

Det er frivillig om du ønsker å delta med bruk av bilde og/eller lyd under strømming av kurs, og Farmaceutene vil ikke gjøre opptak uten at du har fått informasjon om dette på forhånd. Om du ikke vil komme med på opptaket, kan du stille spørsmål i chat i Zoom-møtet.

Er det sant at Zoom for iOS sender bruksdata til Facebook?

Nei, ikke nå lenger. Oppdater til den nyeste versjonen av iOS-appen, så er dette løst. Se artikkel der Zoom beklager at dette skjedde: Zoom Removes Code That Sends Data to Facebook (vice.com).

Nye arbeidsmetoder

For Farmaceutene har covid-19-pandemien medført at vi nå benytter nye kommunikasjonskanaler i møte med medlemmer og tillitsvalgte. Både Teams, Zoom og Skype er i bruk - alle har sine styrker og svakheter. Vi har etter en totalvurdering foreløpig landet på Zoom som plattform for kurs der deltakerne skal delta aktivt, samtidig som det kan gjøres opptak. Dersom du har en arbeidsgiver som sperrer for bruk av Zoom, ber vi deg sende en epost til arbeidsgiver med informasjonen UiO har lagt ut om temaet.