Wenche Gordon er Årets farmasøyt 2014

wg_aretsfarmasoyt2014.jpg
Foto: Kai Hovden

Wenche Gordon er Årets farmasøyt 2014

Prisen til Årets farmasøyt 2014 ble tildelt i eget arrangement på verdens farmasøytdag 25.september. Wenche Gordon tildeles prisen for sitt arbeid innen norsk og internasjonal farmasi. Hun har vært og er et engasjert medlem som er en flott ambassadør for profesjonen.

Årets farmasøyt er en utmerkelse som gis til en yrkesaktiv farmasøyt som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter.

Sentralstyret i Norges Farmaceutiske Forening besluttet å gi prisen for Årets farmasøyt 2014 til Wenche Gordon.

Wenche Gordon er cand.pharm fra 1971, og har en bred og variert yrkeskarriere bak seg. CVen omfatter ulike stillinger innen legemiddelindustrien med salg, registrering- og kvalitetssikringsarbeid, produksjon og personalledelse. Arbeidsgivere som Dumex, Roche, Nycomed Imaging og Pronova BioPharma sier noe om farmasihistorien hun har vært med på å påvirke.

Wenche er den stillferdige farmasøyten som har satt spor og bidratt til utvikling av farmasøytrollen gjennom sitt virke innen legemiddelutvikling i industrien, men hun har også hatt ulike stillinger i norske og engelske apotek.

Wenche er opptatt av den dypere forståelsen av kvalitet og detaljfokus som er nødvendig for å lykkes med utviklingen av et legemiddel.

Wenche Gordon er et forbilde for andre farmasøyter ved sitt faglige og sosiale engasjement. I Norges Farmaceutiske Forening har hun innehatt ulike verv så lang tilbake i tid som 1985, og sitter i dag i foreningen fagråd for videre- og etterutdanning( FEVU-fagrådet) samt valgkomiteen i seksjon for privatansatte medlemmer (NFF-P). Hun var også leder i Oslo og Akershus krets av NFF i 2004-2005. Wenche Gordon har de siste årene fungert som foreningens kontaktperson overfor European Industrial Pharmacist Group (EIPG).