Virke/HUK-tillitsvalgtskurs 2016

Virke/HUK-tillitsvalgtskurs 2016

11.1.16 – 12.1.16

Sted: Soria Moria kurs- og konferansehotell, Oslo

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, i Virke/HUK-sektoren (Diakonhjemmet sykehus m.fl.) og arrangeres i samarbeid med øvrige Akademikerforeninger i Virke/HUK.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet.

Læringsmål

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne relevant faglig påfyll til i rollen som tillitsvalgt i Virke/HUK-sektoren, med hovedvekt på forhandlingsløpet og mulig konflikt.

Program

Foreløpig program finnes her, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
  • Staten: Hovedavtalen § 34
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn