Virke HUK 2018

Virke HUK 2018

Lønnsforhandlingene for Virke HUK 2018 (Diakonhjemmets sykehus) finner sted til høsten, men hovedavtalen/parallellavtalen skal forhandles nå i juni.

Hovedavtalen for Virke HUK (parallellavtalen) skal opp til reforhandling 21. juni. Farmaceutene forhandler denne avtalen sammen med de øvrige foreningene i Akademikerne som har partsrett i avtalene i Virke HUK-området. 

Farmaceutenes medlemmer i Virke HUK er alle ansatt ved Diakonhjemmest sykehus, som er regulert gjennom Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten. Denne skal forhandles 5. - 7. september. Lønnsoppgjøret, som skjer gjennom lokale forhandlinger, vil finne sted etter dette. Dato er ikke fastsatt, men vil bli avtalt mellom arbeidsgiver og HTV Tore Haslemo.