Virke - HUK

Farmaceutenes medlemmer ved Diakonhjemmet sykehus er omfattet av landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten i tariffområdet Virke - HUK (Helse, undervisning og kultur).