Virke - Overenskomst for farmasøyer utenfor apotek

Medlemmer av Farmaceutene som er ansatt på kjedekontor hos Apotek 1 og Boots, eller i virksomheter som ikke er apotek, men som er medlem i Virke, kan danne bedriftsgrupper med tre eller flere medlemmer, og fremme krav om overenskomst.