Virke - Apotek

Virke - Apotek er Farmaceutenes største overenskomstområde. Her hører bl.a. Apotek 1, Boots, Diakonhjemmet sykehusapotek, Lovisenberg sykehusapotek og en rekke frittstående apotek hjemme.