VIRKE

I tariffområdet Virke (tidligere HSH) har Farmaceutene interesser innen to overenskomstområder. Det er den samme hovedavtalen som gjelder for begge overenskomstområder.

Virke-Apotek

Overenskomsten mellom Virke og Farmaceutene for apotek gjelder farmasøyter ansatt i Apotek 1, Boots, Lovisenberg og Diakonhjemmets sykehusapotek, samt diverse frittstående apotek.

Virke-HUK

Farmaceutene og Virke har inngått en avtale om at Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten som gjelder for farmasøyter ansatt på Diakonhjemmet sykehus.

 

Forhandlinger

Les om forhandlinger i Virke-området.