VIRKE

I tariffområdet Virke (tidligere HSH) har Farmaceutene interesser innen tre overenskomstområder. Det er den samme hovedavtalen som gjelder for alle overenskomstområder.

Virke-Apotek

Overenskomsten mellom Virke og Farmaceutene for apotek gjelder farmasøyter ansatt i Apotek 1, Boots, Lovisenberg og Diakonhjemmets sykehusapotek, samt diverse frittstående apotek.

Virke-HUK

Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten gjelder for farmasøyter ansatt på Diakonhjemmet sykehus.

Virke-Øvrige

Farmaceutene og Virke har inngått en overenskomst som kan gjøres gjeldende i virksomheter som er medlem av Virke, men som ikke er dekket av Apotek-overenskomsten, eller overenskomstene i Virke-HUK-området.

  • Avtalen publiseres når den er signert

Forhandlinger

Les om forhandlinger i Virke-området.