Viktige avtaler for ansatte på kjedekontor

dsc_6155.jpg
Viktig og moro å være tillitsvalgt: Både ­Katerina Pavelka (til venstre) og Mona Tootoonchi mener det er viktig og lærerikt å engasjere seg i ­­fag­­- f­oreningen, men i tillegg er det morsomt. Foto: Tore Rasmussen Steien

Viktige avtaler for ansatte på kjedekontor

Farmaceutene har inngått tariffavtaler for medlemmer ansatt ved kjedekontorene i Apotek 1 og Boots.

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) har inngått kollektive avtaler med kjedekontorene i Apotek 1 og Boots i tillegg til Alliance Healthcare og Farmaka.
Farmaceutenes tillitsvalgte på kjedekontoret i Apotek 1, Mona Tootoonchi, og kontaktperson på kjedekontoret i Boots, Katerina Pavelka, er strålende fornøyd med å for første gang ha fått på plass avtaler med kjedekontor.
 — Vi på kjedekontoret har ikke hatt noen avtale når det gjelder permitteringer, oppsigelser eller lønnsforhandlinger. Vi har ikke hatt noen faste krav utover arbeids­miljøloven, sier Tootoonchi.
— Nå får vi blant annet rett til å diskutere lønnsoppgjøret og til å få informasjon i forkant av omstilling, nedbemanning eller permittering.
— Jeg tenker at avtalen viser at det er noen som har ryggen til farmasøytene, og arbeidsgiverne kan ikke gjøre helt som de vil, sier Pavelka.
De har nylig signert avtalene med sine respektive arbeidsgivere. De synes prosessen har gått bra og at arbeidsgiverne har vært grei å forhandle med, men legger til at de er takknemlig for at juristene og sekretariatet har lagt godt grunnlag.

Avtaler gir medbestemmelse
Forhandlingssjef i Farmaceutene, Jon Ole Bjørklund Whist, er også fornøyd med å få avtalene i havn.
— Målet vårt er jo at flest mulig er sikret gjennom kollektive avtaler, uavhengig av hvor de jobber. Med kollektive avtaler sikrer medlemmene seg rett til medbestemmelse, sier han og påpeker at uten en kollektiv avtale er det ingenting som garanterer fordeler som en femte ferieuke, 37,5 timers arbeidsuke eller at de ansatte blir inkludert i omstillingsdiskusjoner.
— Det man vil merke mest, er at uten en kollektiv avtale, så kan arbeidsgiver bestemme hva lønnen til de ansatte skal være uten å ha hørt med de ansatte. Med kollektiv avtale så må man i det minste ta en prat med en representant fra de ansatte om hva de synes lønnsutviklingen bør være, forklarer han.
Det høres kanskje ikke så viktig ut, men det gir en helt annen nærhet til og legger opp til en bedre dialog med arbeidsgiveren. Han påpeker at det er vanskeligere for ledelsen å si: «null i lønnsoppgjør,» når de sitter rett overfor noen som kan si: «Hvorfor det? Vi går jo så det griner.»
— Det er en ganske stor forskjell!

Viktig å få med farmasøyter utenfor apotek
Tootoonchi har merket en økt interesse for fagforeningen etter koronakrisen, medfølgende permitteringer og den nye avtalen.
Hun synes det er bra at flere ser hvor viktig det er å organisere seg, og hun tror det er viktig å få på plass slike avtaler for farmasøyter utenfor apotek.
— Jeg tenker det er viktig å vise at ­Farmaceutene er for alle farmasøyter.
Whist er hjertens enig.
— Det er mange bedrifter med tre farmasøyter eller mer ansatt hvor vi ennå ikke har etablert bedriftsgruppe. Vi håper at dette inspirerer også våre medlemmer i legemiddelindustrien til å i første omgang etablere bedriftsgrupper, og deretter hvis ønskelig fremme krav om å opprette tariffavtaler der også.

Viktig skritt
De ferske avtalene sikrer grunnleggende medbestemmelse, men er ikke like detaljerte for arbeidshverdagen, som en del avtaler for apotek.
— Bare det at man har skrevet ned at man skal ha den lønnssamtalen hvert år, er viktig, og det blir veldig viktig når det skjer store ting som permitteringer, mener Pavelka.
— Dette er ganske viktig fordi vi har kommet i gang med noe. Nå har vi en avtale, og kanskje vi kan få bedre vilkår etter hvert, sier Tootoonchi.
De understreker også at det er forskjellige behov på forskjellige arbeids­plasser. Det er blant annet ikke behov for ­avtaler om turnus og vask av arbeidstøy på kjedekontorene.  
— Dette er en start. Og så får vi gjøre oss noen erfaringer. Alle tariffavtaler bør være dynamiske, og vi får komme tilbake til hvordan det vil utvikle seg i ordinære ­prosesser med arbeidsgiver, legger Whist til.

Gøy å være tillitsvalgt
Både Pavelka og Tootoonchi har vært ­medlemmer i Farmaceutene i mange år og har hatt forskjellige verv.
— Jeg synes det er nyttig. Jeg synes foreningen er god og veldig aktiv: masse info og hjelp hvis du trenger, og så synes jeg det er godt å være del av det lille farmasimiljøet vårt og vite at man hører til der, sier Pavelka som også synes hun fikk mye ut av å være tillitsvalgt. Blant annet lærte hun å være diplomatisk samtidig som man er bestemt og får frem poenget sitt.
— Det er god selvutvikling. Jeg synes det var gøy å være tillitsvalgt.
Tootoonchi er også glad hun har engasjert seg.
— Man får spørsmål og så lærer man mer og blir tvunget til å sette seg inn i ting. Så det er en veldig fin ting for en selv, og jo mer du lærer, jo mer eierskap får du til vervet, og jo mer tør du stå frem, sier hun og tilstår at hun etter flere år som både tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt hadde litt lyst på pause fra fagforeningsarbeidet da hun nylig skiftet jobb.
— Men så ser du at det er nødvendig, og så må man steppe inn der man kan.