Viktig informasjon til deg som skal begynne å jobbe etter endt studium

bear-1821457_1920.jpg
Pixabay: bear-1821457_1920.jpg

Viktig informasjon til deg som skal begynne å jobbe etter endt studium

I disse dager skal mange av våre medlemmer ut i sin første "ordentlige" jobb. Her følger viktig informasjon om overgangen fra farmasistudent til farmasøyt, bl.a. muligheten for å beholde studentkontingent det første halvåret i jobb.

Vi ønsker å gi deg litt informasjon om hva som skjer med medlemskapet ditt i Farmaceutene – Norges eneste profesjonsforening for farmasøyter – når du ikke lenger er student:

Studentkontingent et halvt år etter avlagt eksamen

Som student har du betalt kr 400,- pr år. Fulltidsarbeidende farmasøyter betaler 435,- pr mnd. Farmaceutene vet at det kan være krevende å gå fra student til arbeidstaker, og våre medlemmer får derfor studentpris på medlemskapet det første halvåret etter eksamen. Tar du eksamen til sommeren, beholder du studentpris frem til jul.  Har du siste eksamen til jul, beholder du studentpris frem til påfølgende sommer.

Vi trenger imidlertid litt hjelp av deg for å sikre at dette blir korrekt:

Etter at du har tatt eksamen, og har fått autorisasjon, må du sende beskjed til medlemsregister@farmaceutene.no med:

 • ditt medlemsnummer:
 • opplysning om når du tar/tok eksamen
 • grad
 • autorisasjonsnummeret ditt (HPR-nr), og
 • fødselsdato + personnummer

Da får vi lagt inn studentpris videre – og riktig ny kontingent fra rett tidspunkt – og vi får gitt direkte melding til Skatteetaten, slik at du får fagforeningsfradraget du har krav på!

Redusert kontingent

 • Hvis du i løpet av yrkeslivet jobber deltid (mindre enn 15 t/u) kan du få redusert kontingenten til 315,- pr mnd.
 • Hvis du i en periode ikke er yrkesaktiv i det hele tatt kan du få redusert kontingenten til 175,- pr mnd.

Les mer om kontingenter her…

Hvorfor bør du fortsatt være medlem av Farmaceutene?

Den viktigste grunnen er at Farmaceutene er den eneste foreningen som kun arbeider for farmasøyters lønns- og arbeidsvilkår. Det at vi står sammen gir gjennomslag hos arbeidsgiverne.

Uten kollektive avtaler må hver enkelt farmasøyt selv forhandle frem vilkår som

 • Kompensasjon for ubekvem arbeidstid
 • Bedre overtidskompensasjon enn arbeidsmiljøloven legger opp til
 • Den femte ferieuken
 • Spesialbestemmelse om ferie for nyutdannede
 • Kompetanseheving
 • Og mye mer…

I tillegg til å jobbe for farmasøyters lønns – og arbeidsvilkår har Farmaceutene tatt en tydelig rolle som helsepolitisk aktør. Vi har fokus på riktig legemiddelbruk, på at farmasøytenes kompetanse må utnyttes i større grad og på økt farmasøytisk produksjon i Norge.

Dette til beste for samfunnet, men også for å utvikle farmasøytens arbeidsoppgaver til å bli enda mer faglig interessante.

Farmaceutene påvirker utviklingen av fag og politikk ved å bl.a.

 • Delta i høringsrunder
 • Jobbe aktivt med store nasjonale prosjekter som:
  • Arbeidet mot antibiotikaresistens
  • Kjernejournal
  • Flere tjenester i apotek
  • Helsenæringsmeldingen
  • Utdanningskapasitet

Jobbsøking

I jobbsøkerprosessen har du tilgang til vår Lønnsstatistikk, du kan kontakte hovedtillitsvalgte i de store kjedene for å få råd om lønnsforhandlinger m.m.

Søker du jobb andre steder kan du få opplyst hvem som er tillitsvalgt ved å henvende deg til medlemsregister@farmaceutene.no

Vi vil sterkt oppfordre til at du leser våre råd til jobbsøkere som du kan laste ned her…

Da vi vet at mange arbeidsgivere forsøker å presse nyutdannede til å signere avtaler, uten at man har fått satt seg ordentlig inn i innholdet, gjør vi særlig oppmerksom på arbeidsmiljøloven § 14-5 første ledd (vår understreking):

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

Vi minner også om at eventuell «minstelønn» er nettopp det – et minimum! Det er ikke en normlønn, og de aller fleste arbeidsgivere har handlingsrom for å gi bedre betingelser. Det er derfor viktig at du ALLTID forsøker å forhandle opp lønnen når du får tilbud om jobb!

Medlemsfordeler

Farmaceutene har også inngått en rekke avtaler med eksterne samarbeidspartnere. Vi vil særlig trekke frem avtalen med Danske Bank, der boliglånsrenten er svært gunstig. Klikk her for å finne ut mer.

Øvrige samarbeidspartnere er:

Feriebestemmelser for nyutdannede farmasøyter

Visste du at nyutdannede farmasøyter får betalt ferie første året?

En av fordelene med å være medlem av Farmaceutene er at vi har kollektive avtaler med de store kjedene, slik at du og øvrige studenter kan få fullt betalt ferie første året i jobb. Dette har vi fått til fordi vi har høy organisasjonsgrad blant studenter og nyutdannede – men vi er avhengig av fortsatt høy organisasjonsgrad for å bevare disse rettighetene!

Både Apotek 1, Boots og Vitus har bestemmelser om ferie for nyutdannede i sine avtaler. Vilkårene* er i korte trekk at du:

 • er nyutdannet
 • har tiltrådt fast stilling
 • ikke har sagt opp når du skal ta ut ferie

*Vilkårene er litt ulikt formulert i de ulike avtalene.

Les mer om ferie…

Øvrige arbeidsgivere har ikke en slik tariffestet ordning!

Logg inn på «Min Side»

Det viktigste kontaktpunktet mellom deg og Farmaceutene er «Min Side». Her finner du informasjon om ditt medlemskap, du finner ut hvem som er dine tillitsvalgte, du kan registrere FEVU-poeng, og du kan se hvilke verv du har. Når du får jobb, eller skifter jobb, melder du fra til oss her, og det er også her du oppdaterer kontaktinformasjon som adresse, mobil, epost m.v.

For å logge deg inn på «Min side» gjør du følgende:

Har du ikke tidligere logget inn, må du aktivere «Min side» ved å gjøre følgende:

 • Gå inn på vår hjemmeside www.farmaceutene.no
 • Trykk på «Aktiver Min Side»
 • Her skriver du inn
  • Medlemsnummer
  • Fødselsdato
  • Trykker «Aktiver»
 • Når du har gjort det går du inn på «Logg inn på Min Side»
 • Skriv inn ditt medlemsnummer
 • Lag ditt passord

Hvis du trenger hjelp med «Min side», eller ønsker å stille spørsmål/formidle informasjon, som du ikke får gjort der, ta kontakt på medlemsregister@farmaceutene.no.

Vi ønsker lykke til i arbeidslivet, og ser frem til mange år med deg som medlem!