Vi skal ha tillitsvalgte på ALLE apotek og arbeidssteder

chemist-2026442_1280-tillitsvalgt.png
Pixabay: chemist-2026442_1280

Vi skal ha tillitsvalgte på ALLE apotek og arbeidssteder

For å gi våre medlemmer den best mulig oppfølging, trenger vi engasjerte og dedikerte plasstillitsvalgte på ALLE apotek og øvrige arbeidssteder der vi har medlemmer.

Hvis du jobber på et apotek eller en arbeidsplass der det mangler tillitsvalgt, ber vi derfor om at du og kollegaene som er medlemmer av Farmaceutene tar en prat, og melder tilbake til oss hvem som skal være tillitsvalgt!

Alle nye tillitsvalgte får tilbud om grunnkurs

Vi tilbyr jevnlig digitalt grunnkurs for nye tillitsvalgte. Er du ansatt i NMD/Vitusapotek, eller et apotek som følger Vitus-avtalen, har du rett på fri med lønn for å delta, det gjelder også ansatte i staten, kommunene og i Spekter-virksomheter, eksempelvis helseforetak. Er du ansatt i Apotek 1, Boots, eller andre apotek som følger Virke-avtalen, har du rett på fri, og foreningen betaler eventuell lønnstrekk som følge av deltakelse, vi kjøper også fri dersom du jobber i en virksomhet i NHO-området.

Ved å logge inn vil du også (uten å være tillitsvalgt) kunne se diverse opplæringsvideoer om arbeidslivet som er relevante, også for deg som ikke ønsker å være tillitsvalgt.

Plasstillitsvalgt på alle apotek og øvrige arbeidssteder

Farmaceutene har som ambisjon at tillitsvalgtsapparatet skal nå alle arbeidssteder med farmasøyter ansatt.

  • Vi ønsker plasstillitsvalgt på alle arbeidssteder, også der vi kun har ett medlem.
  • Er det flere enn ett medlem på arbeidsstedet, ønsker vi også at det velges en plasstillitsvalgt-vara.
  • Dersom det ikke er etablert en bedriftsgruppe og det ikke finnes overenskomst/tariffavtale, ønsker vi at det registreres en kontaktperson.

Vervenes varighet

På Farmaceutenes representantskapsmøte høsten 2016 ble det besluttet at samtlige verv skal ha en løpetid på 2 år, med utløp senest 31.12 i partallsår.

Dersom noen slutter, eller skal ha permisjon, bytter man selvsagt i perioden, gi da beskjed til valg@farmaceutene.no

Sjekk MinSide

På MinSide (www.farmaceutene.no) kan du logge inn og bl.a. se dine tillitsvalgte.

Du logger inn med hjelp av mobilnummer, og finner oversikten over tillitsvalgte nede på høyre side.

hvor_er_mine_tillitsvalgte.png