Vi satser på forskning og farmasiprofesjonen

200514-chemist-1816371_1920.jpg
Pixabay: 200514-chemist-1816371_1920.jpg

Vi satser på forskning og farmasiprofesjonen

Farmaceutene styrker sin ambisjon om å være profesjonsforeningen for alle farmasøyter. Fra 1. juli 2020 settes kontingentsatsen for stipendiater ned til kr 90,- pr mnd (kr 1080,- pr år). – Å støtte opp under forskningsaktivitet er en kjerneoppgave for en akademisk profesjonsforening, sier generalsekretær Greta Torbergsen.

- Vår målsetting er at alle farmasøyter i en stipendiatstilling skal velge Farmaceutene, sier Torbergsen. – Som profesjonsforening er det en selvfølge at vi tar ekstra godt vare på de medlemmene som skal forme fremtidens profesjon.

I Farmaceutenes handlingsplan for 2020 står det bl.a. at foreningen skal:

  • Synliggjøre og styrke bruk av farmasøytisk kompetanse og farmasøytisk identitet
  • Jobbe for å få økt utdanningskapasitet for farmasøyter
  • Fokusere på medlemmers lønns- og arbeidsvilkår
  • Organisere aktiviteter for å verve flere medlemmer og tillitsvalgte, samt synliggjøre verdien av medlemskap
  • Utrede systematisering av videre- og etterutdanning av farmasøyter

- Flere av disse punktene krever aktivt påvirkningsarbeid mot myndighetene. I dag er Farmaceutene den eneste foreningen som jobber målrettet for farmasiprofesjonen, og en høy organisasjonsgrad styrker våre muligheter for gjennomslag, avslutter Torbergsen.

Farmasi 2030

Høsten 2018 arrangerte Farmaceutene tillitsvalgtskurs for tillitsvalge fra akademia på Island. Der kom både ideen om en ekstra satsing mot stipendiater, og behovet for å løfte blikket for profesjonen. Dette omsettes nå i praksis.

En prioritering av farmasistipendiater er også en naturlig oppfølging av «Der det er legemidler, er det også farmasøyter – 2030-scenarioer for Norges Farmaceutiske Forening». Denne rapporten er resultatet av at Farmaceutene sommeren 2019 gjennomførte en workshop for å utvikle scenarioer for farmasiprofesjonen ti år frem i tid.

- Det er viktig at profesjonen utvikler seg i takt med samfunnet rundt, men det er minst like viktig at vi som profesjon ikke bare lar ting hende oss. Vi må ta et aktivt grep om hvordan vi mener profesjonen bør utvikle seg, sa leder Rønnaug Larsen den gang. - Samfunnet trenger noen som har spisskompetanse på legemidler og bruken av dem, til beste for legemiddelbrukerne og pasientsikkerheten, og vi farmasøyter er nærmest til å se hvordan dette kan gjøres på best mulig måte, kunne hun slå fast.

Basert på en del viktige trender, som pasientens behov i sentrum, tverrfaglig kunnskap, samhandling, det digitale skiftet, persontilpasset medisin, beredskap og legemiddelproduksjon, utarbeidet farmasøytene fem drømme­scenarioer og fem skrekkscenarioer:

  • Farmasøyt i alle ledd eller farmasøyter i ingen ledd
  • «Total care» eller «single care»
  • I førersetet eller ikke med i bilen
  • Livslang læring eller ingen læring
  • Bærekraftig beredskap eller ingen beredskap

Ideen bak rapporten er å vise hvilke muligheter farmasøyter har, men også hva som kan skje hvis verken farmasøytene eller andre jobber for profesjonen.

Velkommen satsing

Krister Gjestvang Grønlien er stipendiat ved Universitetet i Oslo og vara-HTV for Farmaceutene ved UiO. Han er glad for den reduserte satsen, – Å betale kr 90,- pr måned er så godt som ingenting. Grønlien mener dette legger et godt grunnlag for medlemsvekst.

- Farmaceutene har Akademikernes tariffavtale i staten, det betyr bl.a. garantert 3 % lønnsvekst hvert år i inntil fire år, sier Grønlien. –Som medlem av Farmaceutene har vi også tilgang til jurister som kjenner farmasiprofesjonen, vi får lønnsstatistikk for norske farmasøyter, og vi har tilgang til svært gode avtaler for bank, forsikring og strøm.

Akademikernes tariffavtale i staten har en mer forståelig lønnsstige, enn den som gjelder for bl.a. Forskerforbundet.

Minimum startlønn for stipendiater fra mai 2019 er kr 479.600, men det er full anledning til å avtale bedre startlønn. Hvert år i fire år, regnet fra ansettelsesdatoen, øker den til en hver tid avtalte lønnen med 3 % årlig. Siden stipendiater på Akademikernes tariffavtale også skal omfattes av det lokale lønnsoppgjøret, betyr det at generelle tillegg også skal gis til stipendiater.