Vi ønsker tips!

frankjorgensen_bredde_2016.jpg

Vi ønsker tips!

Tips til valgkomiteen ønskes innen 1. mars! På representantskapsmøtet i november 2017 skal det velges nytt Sentralstyre, og to sentralstyremedlemmer er på valg.

Valgkomiteen begynner sitt arbeid i mars med å finne egnede kandidater. Kretsene, seksjonene og foraene vil i denne anledning bli bedt om å komme med forslag til egnede kandidater til vervene. 

Som et viktig bidrag til valgkomiteens arbeid, oppfordrer vi også foreningens enkeltmedlemmer om å komme med begrunnede forslag til kandidater til de valgbare styreplassene.

Forslag rettes til valgkomiteen ved Frank Jørgensen, tlf.: 920 34 507, e-post: frank.jorgensen@sav.no, innen 1. mars 2017.