Verdens farmasøytdag 2019

vfd20192.png
Norges Farmaceutiske Forening

Verdens farmasøytdag 2019

Bli med på alle farmasøyters bursdagsfeiring!

Norges Farmaceutiske Forening og Farmasøyter uten Grenser  (FUG) inviterer til feiring av den internasjonale farmasøytdagen onsdag 25.september på Litteraturhuset klokken 18:00

Årets tema er "Safe and effective medicines for all" med fokus på arbeid for å sikre tilgang til legemidler globalt. Visste du at du som nordmann er medeier i farmasøytisk industri via Oljefondet? Hvilke muligheter gir dette? 

Kvelden innledes med utdeling av prisen til Årets Farmasøyt. 

Arrangmentet er åpent for alle - også de som ikke er farmasøyter.
PÅMELDING: Klikk her for å melde deg på
(
Medlemmer benytter påmeldingslenke tilsendt på e-post)

 

Program

(med forbehold om endringer)
 

18.00-18.05
Velkomst 
v/Ørjan Apeland, leder i Farmasøyter uten grenser og nestleder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene)

18.05-18.30 
Utdeling av prisen Årets farmasøyt
v/Ivar Grosvold, Farmaceutene

18.35-18.50
Oljefondets eierskap, investeringsstrategi og muligheter
v/Camilla Bakken Øvald, Høyskolen Kristiania

Camilla Bakken Øvald er samfunnsøkonom og jobber som høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania. Hun har fulgt Oljefondet tett i en årrekke, som vara i representantskapet i Norges Bank, styremedlem i Folketrygdfondet og sekretariatsleder for SVs stortingsgruppe. Hun ga i 2018 ut boken Drømmefondet, som forteller historien om hvordan en konto i Norges Bank ble verdt mer enn noen kunne drømme om. Boken er tilgjengelig for salg her: http://www.manifest.no/ovald_drommefondet 

18.50-19.20 
Redd Barnas arbeid for å påvirke Oljefondet
v/Kjersti Koffeld, Redd Barna

Kjersti Koffeld er utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna, og jobber primært opp mot norske myndigheter for å påvirke norsk global helsepolitikk.
Lisa Brodshaug er kampanjerådgiver i Redd Barna, og jobber med å spre informasjon og skape folkelig engasjement for saker som berører norsk global helsepolitikk. 
Lisa og Kjersti har jobbet mot aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning i fem år, med folkelig mobilisering og påvirkningsarbeid rettet mot Oljefondets investeringer i morsmelkerstatningsindustrien. I dette foredraget vil de fortelle om arbeidet med å bygge opp kampanjen, og hvordan de lyktes med å få Oljefondet til å gå i dialog med produsentene av morsmelkerstatning.

19.20-19.40 
Pause

19.40-20.10
Unicefs arbeid for tilgang til legemidler og deres samarbeidsavtale med Oljefondet
v/ Jean-Yves Gallardo, UNICEF Norge

Jean-Yves Gallardo har vært kommunikasjonsdirektor i UNICEF siden januar 2018 og har tidligere arbeidet som kommunikasjonsdirektor i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og i Norsk institutt for Skog og landskap (nå NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi).

20.10-20.40
Om Norges (via Oljefondets) eierskap i farmasøytisk industri og tilgang til legemidler 
v/Christine Årdal, Folkehelseinstituttet  

Christine Årdal er seniorrådgiver på Folkehelseinstituttet og jobber med legemiddelinnovasjon og -tilgang, særlig knyttet til antibiotika. Hun er blant lederne av en arbeidspakke om forskning og innovasjon for en europeisk Joint Action på AMR (EU-JAMRAI), med 44 deltagende organisasjoner fra 21 land. Hun var norsk ekspert til Verdens helseorganisasjons vurdering av den Global strategien og handlingsplanen om folkehelse, innovasjon og immaterielle rettigheter. I dette foredraget vil hun omtale ulike muligheter for Oljefondets til påvirkning av legemiddelinnovasjon og -tilgang.             

20.40-20.45
Avslutning
v/Ørjan Apeland