Verdens Farmasøytdag 2018

verdens_farmasoytdag_some.png

Verdens Farmasøytdag 2018

Bli med på alle farmasøyters bursdagsfeiring!
Norges Farmaceutiske Forening og Farmasøyter uten Grenser  (FUG) inviterer til feiring av den internasjonale farmasøytdagen 25.september.

Møtet streames for de som ikke har anledning til å være tilstede på feiringen. 

Tema for årets markering av Verdens Farmasøytdag på Litteraturhuset er: "Fra braindrain til braingain"
Økt kompetanse gir mulighet til selvhjelp og selvstendighet, som er viktige forutsetninger for bærekraftig bistandsarbeid.

Norsk støtte og utveksling bidrar til utdanning av leger og sykepleiere i Etiopia, der norske farmasøyter bistår med praktisk opplæring i håndtering og bruk av cytostatika.
Farmaceutene deler som vanlig også ut prisen «Årets farmasøyt».

Åpent for alle - også de som ikke er farmasøyter.
PÅMELDING: Klikk her for å melde deg på
(
Medlemmer benytter påmeldingslenke tilsendt på e-post)

 

 

PROGRAM  (med forbehold om endringer)

18.00 - 18.20:       Åpning og innledning ved Rønnaug Larsen,
                               leder av Farmaceutene og FUG-medlem

18.20 - 18.40:       Utdeling av prisen Årets farmasøyt – Farmaceutene  
                               Takketale fra Årets farmasøyt
 

18.45 - 19.05:      Ikke bare nødhjelp
                              Robert Mood, president i Norges Røde Kors,
                              Om Røde Kors´langsiktige utviklingsarbeid med bla. støtte til helseprogram
                              og helsehjelp 
gjennom mobilisering av lokalsamfunnet og
                              helse- og førstehjelpsopplæring

 

19.05 - 19.30:      Utdanning av kreftleger og sykepleiere i Etiopia
                              Kjell Magne Tveit, Fagdirektør medisin,
                              stab FPS (fag, pasientsikkerhet og samhandling), 
OUS 

Farmaceutene feirer 160 år -20 min pause med kake!

19.50 – 20.10:    Farmasøytenes bidrag til masterutdanningen for kreftsykepleiere i Etiopia - teori og praksis (HMS) 
                            Wendy Klem, sykehusfarmasøyt og FUG-utsending

20.10 - 20.30:    Avslutning 
                            Anne-Marie Vingdal Tessem, leder i FUG Norge

Møtet er et samarbeid mellom Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) og Farmasøyter uten grenser (FUG).

----------------------------

robert_mood_nrc.jpg
Robert Mood

Robert Mood er president i Norges Røde Kors. Han har omfattende erfaring fra Forsvaret, NATO og FN.
Mood er utdannet ved Krigskolen og stabsskole samt United States Marine Corps University,
inkludert Command and Staff College, Master of Military Studies samt School of Advanced Warfighting.
I 2001 var han elev ved NATO Defense College.

 

 

 

 

 

 

kjell-magne-tveit_ous_etiopia.jpg

 

Kjell Magne Tveit
 

Tveit er strategidirektør for kreftområdet i Helsedirektoratet og fagdirektør ved Oslo universitetssykehus (OUS).
Med kun èn kreftavdeling og tre overleger i et land med 100 milloner innbyggere var oppgaven med å behandle kreft uoverkommelig i Etiopia.
OUS og Universitetet i Oslo inngikk i 2010 en avtale med University of Addis Ababa og Black Lion Hospital i Etiopia om utdanning av onkologer (kreftleger).
Sammen med initiativtaker og døråpner  Johan Tausjø (onkolog ved OUS oppvokst i Etiopia)  har Kjell Magne Tveit bidratt til å få på plass en femårig spesialist-
utdanning innen onkologi i Addis Abeba. Arosjektsamarbeidet ved OUS støttes økonomisk av Aktiv Mot Kreft.

 
 

 

Wendy Klem  wendy_klem.jpg

Som en videreføring av OUS-prosjektet med etablering av onkologutdannelse i Addis Abeba følges det nå opp med en spesial-utdannelse av kreftsykepleiere.
Det er identifisert et akutt behov for praktisk opplæring i håndtering og bruk av cytostatika, inkludert bruk av LAF-benk/sikkerhetsbenk og forbedring av rutiner.
I den forbindelse er det sendt frivillige fra FUG Norge med rett  kompetanse som kan bidra med praktisk undervisning av farmasøyter og helsepersonell på sykehuset.
Wendy Klem har representert FUG Norge.