Valg sentralstyret 2021-2023

loyd_kristin.jpg

Valg sentralstyret 2021-2023

Lloyd Mbugua Kangu ble gjenvalgt og Kristin Flaata Brunvoll ble nytt medlem av sentralstyret i Farmaceutene. 

Under Norges Farmaceutiske Forenings representantskapsmøte (RS) 2021 fikk Lloyd Mbugua Kangu flest stemmer og ble gjenvalgt til sentralstyret. 

Kristin Flaata Brunvoll fikk nest mest stemmer og kommer inn i styret som nytt medlem.

Stein Lyftingsmo kommer inn som ny vara, mens Milosz Rolinski beholder plassen på varalisten.

De nye styremedlemmene og vararepresentantene vil sitte fra 1. september 2021 til 31. august 2023.

Valgkomiteen fikk noen nye medlemmer og består nå av Quynh Le, Mona tootonchi, Terje Nilsen, Grete solberg og Sana Liaquat.

Til appellutvalget ble Frank Jørgensen, Hans Magne Solberg og Britt Nagelgaard gjenvalgt. 

Protokoll fra sentralstyremøtet finner dere på denne siden