Valg av plasstillitsvalgte 2020

chemist-2026442_1280-tillitsvalgt.png
Pixabay: chemist-2026442_1280

Valg av plasstillitsvalgte 2020

Farmaceutene har som ambisjon at tillitsvalgtsapparatet skal nå alle arbeissteder med farmasøyter ansatt.

  • Vi ønsker plasstillitsvalgt på alle arbeidssteder, også der vi kun har ett medlem.
  • Er det flere enn ett medlem på arbeidsstedet, ønsker vi også at det velges en plasstillitsvalgt-vara.
  • Dersom det ikke er etablert en bedriftsgruppe og det ikke finnes overenskomst/tariffavtale, ønsker vi at det registreres en kontaktperson.

Vervenes varighet

På Farmaceutenes representantskapsmøte høsten 2016 ble det besluttet at samtlige verv skal ha en løpetid på 2 år, med utløp senest 31.12 i partallsår.

Dersom noen slutter, eller skal ha permisjon, bytter man selvsagt i perioden, gi da beskjed til valg@farmaceutene.no

Hvordan gjennomføre valg?

Vi håper at du og dine farmasøytkollegaer snakker sammen, finner ut hvem som er medlem av Farmaceutene (og verver de som ikke er det), og blir enige om fordeling av vervene.

Resultatet meldes inn til valg@farmaceutene.no

For ordens skyld:

  • Er du apoteker (eller fast bestyrer) kan du ikke velges som plasstillitsvalgt, og du skal heller ikke være med å velge plasstillitsvalgt for Farmaceutene.
  • Er du stedfortreder er du valgbar som plasstillitsvalgt, og du skal være med å velge plasstillitsvalgt.
  • Plasstillitsvalgt er tillitsvalgt for Farmaceutenes medlemmer. Teknikere, uorganiserte og medlemmer av andre foreninger kan ikke velges, og skal ikke delta i valget.
  • Hvis du er leder for andre farmasøyter (f.eks. avdelingsleder i sykehusapotek) er det vanskelig å være plasstillitsvalgt for de samme farmasøytene, men du kan være med å velge hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt.

Det er ingen formkrav til gjennomføring av valg, men vi anbefaler at alle medlemmer gis beskjed om at det skal gjennomføres valg, og at det gjennomføres slik at flest mulig får mulighet til å stemme.

Resultatet meldes inn til valg@farmaceutene.no