Vaktskifte

Vaktskifte

Så er det tid for vaktskifte i foreningen. 11. november hadde foreningen (digitalt) ­representantskapsmøte, og Urd Andestad ble her enstemmig valg som leder av Norges ­Farmaceutiske Forening fra 1. januar 2021. Urd ble presentert i tidsskriftet nr. 7/2020 (www.farmaceutene.no/urd-vil-gjore-farmasoytene-mer-synlig), og jeg er superfornøyd med at det er hun som overtar «vakta» etter meg. Her har dere gjort et godt valg!

Jeg bruker ordet vaktskifte bevisst. Foreningen vår en medlemsforening – som drives av medlemmer for medlemmer. Det har vært utrolig spennende og ­lærerikt å sitte som leder, men etter fire år (to ­perioder) tenker jeg at det er fint at det skiftes på hvem som har vervet som leder og øverste tillitsvalgte (les vaktbikkje).

Som tillitsvalgt må man holde utkikk, passe på og gi beskjed.

Som profesjonsforening vurderer man hele tiden hvilke saker vi farmasøyter bør løfte frem og engasjere oss i. Hvilke virkemidler er mest effektive for den enkelte saken? Hvilke (offentlige) utredninger/rapporter som viser verdien av at legemiddelkompetansen til farmasøytene bør benyttes og ikke bli glemt/gjemt i en skuff? Ikke alt trenger å komme i riksmediene for at man skal bli hørt/lagt merke til der det teller – selv om det selvsagt kan hjelpe. For de fleste saker gjelder det å fronte dem bredest mulig og oftest mulig – til man til slutt oppnår det man ønsker.

Som fagforening dukker det også stadig opp nye ­utfordringer, som nå under pandemien. Vi har nå flere som henvender seg til bistand med spørsmål om arbeids­giver kan pålegge dem å bruke ferie / ­ubetalt permisjon fordi man er husstandsmedlem til en ­person som er i karantene. Dette selv om myndighetene (i skrivende stund) ikke har krav om karantene for husstandsmedlemmer. Det er flott at arbeidsgiver tar smittevern på alvor, men dersom de går utover myndighetskrav, så må de som hoved­regel selv dekke kostnadene. Arbeidsgiver kan be deg være borte fra jobb, men kan ikke trekke deg i lønn/ferie for dette.

En annen sak flere henvender seg om er tilrettelegging på jobben ved sykdom – der arbeidsgiver sier at dette ikke er mulig. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver en streng plikt til å tilrettelegge for at du som arbeidstaker skal kunne arbeide. Les mer annet sted her i tidsskriftet om denne tilretteleggingsplikten.

Jeg vil også si at med det fokuset som er satt på effektivisering og ressurssparing i bedriftene er det veldig viktig at dere medlemmer diskuterer hvordan den farmasøytiske kompetansen bør forvaltes ute på arbeidsplassene. Skal farmasøytene bruke mye tid på oppgaver som man strengt tatt ikke trenger være farmasøyt for å utføre? Er det effektiv bruk av fag­kompetanse? Dette har ikke noe med at ­oppgavene ikke er «akademiske» nok, men at slike oppgaver ­stjeler tid som skulle vært brukt til det farmasøyter har ­spesialkompetanse på. I apotek er dette for eksempel legemiddel­rådgivning og farmasøytiske tjenester som inhalasjon­sjekk og medisinstartsamtaler – oppgaver flere apotekfarmasøyter gir uttrykk for de ikke har tid til.

Som dere ser er det nok å ta tak i for oss medlemmer, så jeg ønsker god vakt til Urd og det nye Sentralstyret.

Etter fire år som leder på fulltid kan jeg bare si at det er utrolig viktig for farmasøyter i Norge at vi har en forening som passer på våre arbeidstakerrettigheter, og som fronter oss farmasøyter slik at vi ikke blir glemt i den store massen av annet helsepersonell!

Tusen takk for meg!

Rønnaug Larsen,  
leder av Farmaceutene