Vaksinasjon som ­førsteprioritet

Vaksinasjon som ­førsteprioritet

Den 5. januar er min andre dag som leder for ­Farmaceutene, og jeg er helt alene på ­kontoret. Det er merkelig å overta som leder og ikke kunne møte medlemmer, sekretariatet eller ­samarbeidspartnere. Før jul hadde, i alle fall jeg, et håp om å starte det nye året med mindre korona. Dessverre så har det ikke blitt slik ennå. 2021 bringer allikevel nytt håp med tilgang på vaksiner som kan gjøre det mulig for oss å leve normalt igjen.

I løpet av de første arbeidsdagene mine har det vært spesielt én sak som står øverst på listen min: Vaksinasjon.

Vaksinedosene kommer nå til Norge; de skal ­distribueres, rekvireres og settes. Før jul fremhevet Farmaceutene viktigheten av å sikre distribusjons­kjeden og organiseringen av ­vaksinasjonen, slik at ingen doser går til spille. Nå er det på tide å fokusere på hvem som skal ha ­vaksinene og hvem som skal få mulighet til å rekvirere og sette dem.  

I skrivende stund har allerede FHI flyttet ­helse­personell fremover i prioriteringskøen: det er satt av doser til helsepersonell i spesialist­helsetjenesten, og kommunene er gitt mulighet til å gjøre det samme. FHI har også ­utarbeidet en ­prioriteringsveileder, slik at den enkelte ­kommunen kan vurdere hvilket helsepersonell som skal vaksineres basert på lokale forhold. De fire prioriteringskriteriene som legges til grunn er:

  • Økt smitterisiko fra uoppdagete, smittede ­pasienter i førstelinja  
  • Økt smitterisiko med kjent smittede pasienter og risikable prosedyrer  
  • Personell som er kritisk vanskelig å erstatte hvis isolering/karantene  
  • Personell i nødvendige tjenester som det er større etterspørsel etter ved økt covid-19-smitte

Smitterisiko i apotek vil avhenge av det lokale smittetrykket, og tilgangen til farmasøyter og ­farmasøytiske tjenester vil variere fra kommune til kommune. Det vil si at i enkelte kommuner kan farmasøyter prioriteres for vaksine, i andre ikke. Hvis du mener farmasøytene i din kommune bør vaksineres, ta kontakt med kommunen for å høre deres vurdering. Det er ikke sikkert de har tatt høyde for at farmasøyter er mangelvare og at en farmasøyt må være til stede for å kunne holde apoteket åpent.  

Dette er spesielt aktuelt dersom apotekene skal benyttes som vaksinasjonssted. Apotekforeningen forteller at flere kommuner har tatt kontakt for et samarbeid knyttet til selve vaksinasjonen. Det er godt at kommunene ser på nye måter å utnytte tilgjengelig kompetanse og personell på for å få vaksinert flere raskere.  

Sykepleierne har fått rekvireringsrett for covid-­vaksiner. Farmaceutene jobber videre for at ­farmasøyter også skal kunne rekvirere covid-­vaksiner for å bidra til rask og effektiv ­vaksinering.

Farmasøytene er en del av helsetjenesten, og også i 2021 skal vi bidra til et bedre år.

 

Urd Andestad,
leder av Farmaceutene