Utsatt forhandlinger i sykehus (Spekter 10)

border-2533810_1920.jpg

Utsatt forhandlinger i sykehus (Spekter 10)

Sykepleierforbundet og Spekter brøt 6. mai sine sentrale lønnsforhandlinger for sykehusene. Basert på dette har SAN landet på å utsette å avtale forhandlingsfrister for område 10 med Spekter.

Slik forhandlingssystemet i Spekter er innrettet, avtaler SAN (der Farmaceutene er medlem) og Spekter om frister for når de lokale forhandlingene skal være ferdig.

Siden rammene for økonomi i helseforetak med pasientbehandling (sykehus) er svært sentralstyrt, er det faktiske handlingsrommet for SAN-foreningene begrenset. Langt på vei vil rammene bli lagt av frontfaget (LO-NHO), statsoppgjøret (som har meklingsfrist midnatt 26. mai), og resultatet som hhv Sykepleierforbundet og Legeforeningen lander på i sine forhandlinger.

Basert på dette, vil SAN avvente å avtale forhandlingsfrister med Spekter.

Realistisk sett kan man forvente at Sykepleierforbundet får tid hos Riksmekleren i juni, og på nåværende tidspunkt fremstår det som likte hensiktsmessig for våre medlemmer å forhandle før dette resultatet er kjent.

Hva kan man likevel gjøre nå?

Selv om forhandlingene skyves på, kan de forberedes. Dersom du som medlem ennå ikke har hatt lønnssamtale, be om det. 

Tillitsvalgte bør "vaske medlemslister", og avklare lønnsmasse, eventuelle overheng, og grunnlaget for evt. glidningstall med arbeidsgiver.

Det er også mulig å legge tentative planer for forhandlinger i juni, med forbehold om at meklingene ender med enighet og ikke med streik.

Spørsmål rettes til bistand@farmaceutene.no