Utredning av fremtidens apotek - Farmaceutenes leder i utvalge

urd_andestad_8952.jpg

Utredning av fremtidens apotek - Farmaceutenes leder i utvalge

Bråten-utvalget som skal utrede fremtidens apotek, ble oppnevnt 3. september 2021. Farmaceutene er representert i utvalget ved leder Urd Andestad som i en kommentar sier - En NOU åpner for store endringer, den forrige åpnet for fri etablering av apotek, så dette blir veldig spennende.

I statsråd 3. september oppnevnte Regjeringen et offentlig utvalg (NOU) som skal se på hvordan fremtidens apotek kan innrettes.

Utvalget skal blant annet utrede hvordan apotekvirksomhet ved fysiske apotek, nettapotek og nye apotekløsninger bør reguleres, og hvordan det kan legges til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger. Målet er å sikre et godt apotektilbud også i fremtiden.

Farmaceutenes leder Urd Andestad er oppnevnt som medlem av utvalget; - Farmaceutene er fornøyde med å få ha fått en plass i utvalget. Vi skal bidra til å ivareta den farmasøytiske profesjon og farmasøyter på best mulig måte. Dette er et arbeid som kommer til å legge føringer for apotekdrift 20-30 år frem i tid.

Se også Farmatid.no