Utdanningssteder for farmasøyter i Norge

Utdanningssteder for farmasøyter i Norge

Her kan du studere farmasi i Norge:

--------

For deg som har en bachelor- eller master i farmasi  fra før finnes det ulike muligheter for
videre- og etterutdanning, 
blant annet:

- videre studier fra reseptar til provisorfarmasøyt
- master i klinisk farmasi i Danmark
- Apokus (e-læringskurs) 
- apotekkjedenes kjededager
- andre kurs i regi av arbeidsgiver (eksempelvis lederkurs for driftskonsesjonærer/apotekere)