Aktiver

Tast inn ditt medlemsnummer. (Oppgitt på baksiden av NFT).
Vennligst legg inn fødselsdato på formatet dd-mm-åååå. Denne vil kontrolleres opp mot medlemsnummer. Dersom du ikke har registrert fødselsdato i systemet må dette sendes inn til nff@farmaceutene.no