Unngikk streik - enighet i statsmeklingen 2018

mekling_stat_2018.png

Unngikk streik - enighet i statsmeklingen 2018

Drøyt 16 timer etter meklingsfristens utløp ble det oppnådd enighet i Akademikernes lønnsoppgjør i staten for 2018. Resultatet innebærer en øknomisk ramme på 2,8 % av egen lønnsmasse, all økonomi lagt ut til lokale forhandlinger, og en betydelig forenkling ved at stillinger som tidligere lå i en rekke ulike lønnsrammer blir plassert i én lønnsstige.

- Endringene som er gjort er gjort i Hovedtariffavtalen for Akademikerne er nødvendige i et moderne arbeidsliv hvor omstillingstakten er stor. Det er riktig og viktig at virksomhetene blir herre i eget hus – og med alle personalpolitiske virksomheter tilgjengelig, sier Farmaceutenes forhandlingssjef Jon Ole Whist.

Løsningen innebærer historiske endringer, moderniseringer og forenklinger i avtalen, blant annet:

  • Full lokal lønnsdannelse for våre medlemmer, hvor vi har grep om egen lønnsmasse
  • En revitalisering av forhandlingssystemet, hvor det i mye større grad er fokus på de lokale parters kollektive ansvar og handlingsrom, hvor gjennomføring av lokal lønnspolitikk er en viktig nøkkel og hvor det samtidig er bevisstgjort muligheten til bruk av arbeidstitler
  • Et betydelig forenklet lønnssystem med fjerning av A, B og C -tabeller – herunder lønnstrinn, fjerning av minstelønner og lønnsmessig begrensninger i stillingskodene, historisk forenklet lønsstige for stillingskoder tidligere tilknyttet kompliserte og upedagogiske lønnsrammer, sikring av lønnsutvikling for stipendiater og spesialistkandidater, flere viktige stillingskoder gjort gjennomgående mv.

Her kan du lese mer om den nye lønnsstigen.

Det avsettes 2,8 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai 2018. Dette betyr reallønnsvekst for Farmaceutenes medlemmer i statn. All disponibel økonomi går til lokale, kollektive forhandlinger. Forhandlingene må finne sted innen 31. oktober.

Akademikerens nettsider ligger mer informasjon om resultatet.

Farmaceutene gjør samtidig oppmerksom på at det i regi av Akademikerne blir gjennomført dagssamlinger/kurs for alle tillitsvalge en rekke ulike steder i Norge. Kursene er også åpne for potensielle tillitsvalgte. Informasjon om hvor og når og påmelding på Akademikernes nettsider. Kursene er gratis, arbeidsgiver gir fri med lønn og Farmaceutene dekker evt reisekostnader.