Undersøkelser og personvern

Undersøkelser og personvern

Farmaceutene tar personvern på alvor. Dette har betydning for deg som medlem og for de tillitsvalgte i utøvelsen av vervene.

Foruten personvernerklæringen, har vi utarbeidet en taushetserklæring og rutiner for tillitsvalgtes behandling av personopplysninger som alle tillitsvalgte er forpliktet til å sette seg inn i og etterleve.

I forbindelse med medlemsundersøkelsen som blir sendt ut i disse dager, har vi valgt å bruke bakgrunnsinformasjon (personopplysninger) fra medlemssystemet. Årsaken til dette er at bakgrunnsinformasjonen vil bedre kvaliteten og verdien på spørreundersøkelsen. Disse opplysningene vil ikke være synlige for deg eller andre, og vil være anonymiserte også internt. Vi vil med andre ord ikke kunne identifisere hvem som har svart hva på undersøkelsen.

Vi håper du tar deg tid til å svare på spørreundersøkelsen. For at vi skal kunne etterleve vårt vedtektsfestede formål om å arbeide for farmasøyters arbeidsvilkår, sosiale kår og fagets utvikling, er vi avhengig av slike tilbakemeldinger fra medlemmene.

Personvernerklæringen, taushetserklæringen og tillitsvalgtes rutiner for behandling av personopplysninger kan du lese mer om her...