• 2021_tariffkonferansen_some.png

  Snart lønnsoppgjør

  Vi inviterer til tariffkonferanse som webinar

 • pensjon_webinar3.png

  Nysgjerrig på POA?

  Nysgjerrig på pensjonsordningen POA? Vi tilbyr nå gratis webinarer til alle medlemmer!

 • idea1.png

  Tillitsvalgte er bindeleddet mellom ansatte og arbeidsgiver

  Du kan møte på utfordrende situasjoner, men det å være tillitsvalgt handler om å finne løsninger.

 • lilla.png

  Du kan være med å påvirke!

  Som tillitsvalgt har du adgang til å fremme forslag til arbeidsgiver. Du og medlemmene kan få gjennomslag for endringer i arbeidssituasjonen som dere mener er viktig.

Å være tillitsvalgt