• idea1.png

    Tillitsvalgte er bindeleddet mellom ansatte og arbeidsgiver

    Du kan møte på utfordrende situasjoner, men det å være tillitsvalgt handler om å finne løsninger.

  • lilla.png

    Du kan være med å påvirke!

    Som tillitsvalgt har du adgang til å fremme forslag til arbeidsgiver. Du og medlemmene kan få gjennomslag for endringer i arbeidssituasjonen som dere mener er viktig.

Å være tillitsvalgt