• Tom Erik Torbergsen

  Jeg har et verv fordi...

  det er spennende og utrolig lærerikt. Det styrker meg i jobben min.

  Tom Erik Torbergsen
 • Naz Isabella Lilan

  Jeg har et verv fordi ...

  jeg vil være med og videreutvikle farmasifaget. Jeg vil påvirke lønnsutvikling og hvordan farmasøytene har det på arbeidsplassen.

  Naz Isabella Lilan
 • Ørjan Apeland

  Jeg har et verv fordi ...

  jeg brenner for å profilere farmasøyten som samfunnets legemiddelekspert – alle skal vite hva en farmasøyt er!

  Ørjan Apeland
 • Line Gropen

  Jeg har et verv fordi...

  jeg ønsker å engasjere og bli engasjert. Dessuten ønsker jeg å jobbe for spennende arbeidsplasser for farmasøyter.

  Line Gropen

Du kan påvirke – engasjer deg!

Som medlem i foreningen kan du være med på å sette agenda for Farmaceutenes arbeid. Det er flere måter å engasjere seg på, og vi har gode møteplasser for meningsutveksling og faglige diskusjoner. 

Det er flere alternativer for deg som ønsker å ta et tillitsverv: Det kan være som medlem i krets- og seksjonsstyrene, i Sentralstyret og som plasstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt for arbeidsplassen. Som organisasjonstillitsvalgt og arbeidslivstillitsvalgt er du med på å bestemme kursen for foreningen og din egen arbeidsplass – kan det være noe for deg?